Ana içeriğe atla
Kimya Metalurji Fakültesi YTÜ Banner

Yüksek Kalitede
Mühendisler Yetiştiriyoruz

Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinden oluşan Fakülte, üst düzey nitelik ve bilgilerle donatılmış, laboratuvar imkânları ile yüksek kalitede mühendisler yetiştiriyor.


Fakültemiz, Kendi değerlerini özümseyen, evrensel değerlere açık, yüksek düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma aracılığıyla bölgesine, ülkesine ve dünyaya faydalı olacak bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Sürekli gelişmeyi, ilgili literatüre akademik ve bilimsel katkı yapmayı ilke edinen fakültemiz, mezunlarının; kamu sektörü, özel sektör, yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda çalışabilecek nitelikte ve özgüveni yüksek bireyler olmasını arzulamaktadır. Bir ülkenin, özellikle ekonomik olarak ilerleyebilmesini sağlamak için bilimsel ve teknolojik gelişmelere ve bunun için de Ar-Ge'ye ihtiyaç duyulmakta ve teknolojik bilgide ancak Ar-Ge çalışmaları sonucunda elde edilebilmektedir. Kimya-Metalürji Fakültesi var olan teknolojik bilgiyi ve Ar-Ge çalışmalarını daha ileriye taşımak, öğretimi desteklemek ve toplumun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, kabul edilen eğitim, araştırma ve uygulama bileşenlerinden, araştırmaya öncelik vermekte ve araştırma odaklı bir fakülte olarak kendini konumlandırmaktadır. Akademisyen ve öğrencilere son teknolojiyle donanmış yüksek maliyette bir altyapı gerektiren fen bilimleri ve mühendislik bilimleri alanında yaklaşık 80 eğitim ve araştırma laboratuvarı kurulmuştur. Bu imkânlarla, Kimya-Metalürji Fakültesi uluslararası üniversitelerdeki bilimsel ortamların standartlarında altyapı imkânına sahiptir. 

Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ
Dekan


Etkinlikler

Sıkça Sorulan Sorular

Lisansüstü eğitimine ilişkin kontenjanlar, kayıtlar ve süreçler Fen Bilimleri Enstitüsü ve ilgili anabilim dallarınca takip edilmektedir. İlgili bilgilere http://www.fbe.yildiz.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Akademik kadro ilanları ve başvuru şartları www.prs.yildiz.edu.tr adresinde duyurulmaktadır.

Kayıtlı olduğunuz bölüm başkanlığına ders içeriklerinizi ve başarı durum belgenizi eklediğiniz bir dilekçe ile başvurduğunuz takdirde ilgili mevzuata uygun olarak komisyon tarafından değerlendirilir ve muaf dersleriniz belirlenmektedir.

Kayıtlı bulundukları programdan kurum içi yatay geçiş veya merkezi yerleştirme puanı ile başka bir programa geçiş başvurusunda bulunarak kayıt hakkı kazanan üniversitemiz öğrencileri, aynı eğitim-öğretim yılı için çift anadal başvurusunda bulunamazlar.