DEKANIN MESAJI


Fakültemiz, Kendi değerlerini özümseyen, evrensel değerlere açık, yüksek düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma aracılığıyla bölgesine, ülkesine ve dünyaya faydalı olacak bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Sürekli gelişmeyi, ilgili literatüre akademik ve bilimsel katkı yapmayı ilke edinen fakültemiz, mezunlarının; kamu sektörü, özel sektör, yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda çalışabilecek nitelikte ve özgüveni yüksek bireyler olmasını arzulamaktadır. Bir ülkenin, özellikle ekonomik olarak ilerleyebilmesini sağlamak için bilimsel ve teknolojik gelişmelere ve bunun için de Ar-Ge'ye ihtiyaç duyulmakta ve teknolojik bilgide ancak Ar-Ge çalışmaları sonucunda elde edilebilmektedir. Kimya-Metalürji Fakültesi var olan teknolojik bilgiyi ve Ar-Ge çalışmalarını daha ileriye taşımak, öğretimi desteklemek ve toplumun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, kabul edilen eğitim, araştırma ve uygulama bileşenlerinden, araştırmaya öncelik vermekte ve araştırma odaklı bir fakülte olarak kendini onumlandırmaktadır. Akademisyen ve öğrencilere son teknolojiyle donanmış yüksek maliyette bir altyapı gerektiren fen bilimleri ve mühendislik bilimleri alanında yaklaşık 80 eğitim ve araştırma laboratuvarı kurulmuştur. Bu imkânlarla, Kimya-Metalürji Fakültesi uluslararası üniversitelerdeki bilimsel ortamların standartlarında altyapı imkânına sahiptir. 
Prof. Dr. OSMAN SAĞDIÇ